Doradztwo prawne dla migrantów

Legalizacja pracy i pobytu w Polsce.
Kompleksowe wsparcie migracji.

Nasz profil


Zezwolenie na pobyt

Kompleksowe doradztwo, zapis do kolejki elektronicznej, uzyskanie, przygotowanie i złożenie kompletnego zestawu dokumentów. Ścisłe przestrzeganie terminów. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Uzupełnienie braków lub sporządzenie odwołania od decyzji, jeśli test to konieczne.

Karta Polaka

Kwerenda dokumentów w archiwach Polski, Ukrainy i Białorusi. Przygotowanie i dostarczenie do konsulatu kompletu dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z konsulem na temat historii, kultury i zwyczajów.

Obywatelstwo

Pomoc w umiejscowieniu zagranicznego aktu urodzenia. Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego lub uzyskanie certyfikatu bez egzaminu. Przygotowanie stosownego uzasadnienia wniosku. Kompleksowe doradztwo, uzyskanie, przygotowanie i złożenie kompletnego zestawu dokumentów.

Studia i nauka

Wybór placówki edukacyjnej według kryteriów klienta. Przygotowanie i złożenie kompletnego zestawu dokumentów wraz z tłumaczeniami. Pomoc w wynajęciu mieszkania w wybranym mieście. Konsultacje w sprawie programów stypendialnych oraz życia codziennego. Kursy nauki języka polskiego, staże zawodowe, szkolenia, wymiany.

Nieruchomość

Doradztwo inwestycyjne. Poszukiwanie, weryfikacja i wybór nieruchomości do zakupu lub najmu według kryteriów klienta. Ocena ryzyka finansowego i prawnego. Dokonywanie transakcji sprzedaży. Zarządzanie nieruchomościami. Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na zakup gruntu.

Praca i biznes

Doradztwo dla pracowników i pracodawców w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców. Outsourcing usług kadrowych i funkcji legalizacyjne pracowników. Rejestracja podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń. Porady dotyczące rozliczeń podatkowych.

Często zadawane pytania


Jak uzyskać numer PESEL?

Od dnia 1 stycznia 2018 r. numer identyfikacyjny osoby fizycznej PESEL jest wydawany automatycznie każdemu cudzoziemcowi, który uzyskał meldunek czasowy lub stały na terytorium Polski, niezależnie od okresu zameldowania, ale nie mniej niż 30 dni. Wniosek można złożyć w urzędzie gminy według miejsca zamieszkania posiadając przy sobie umowę najmu, paszport oraz ważną wizę lub kartę pobytu.

Jak założyć konto bankowe?

Każdy legalnie przebywający w Polsce cudzoziemiec musi posiadać konto bankowe w polskim banku celem bezgotówkowych rozliczeń z pracodawcą lub uczelnią. W większości banków otwarcie rachunku bankowego jest możliwe wyłącznie jeśli cudzoziemiec: posiada ważny paszport, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania oraz drugi dokument legitymacyjny wydany w polsce - kartę czasowego lub stałego pobytu.

Chcesz pracować legalnie?

Aby zatrudnienie cudzoziemca było w pełni legalnym, każdy pracodawca powinien uzyskać dla pracownika: zezwolenie na pracę, pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, po czym zawrzeć umowę na warunkach jednobrzmiących z wskazanymi w zezwoleniu lub oświadczeniu oraz zgłosić pracownika do ZUS. Zezwolenia na pracę wydają wojewodowie zaś oświadczenia są rejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

Wciąż masz pytania?

Opisz swoją sytuację

Jak my działamy


Jesteśmy firmą z ponad 10 letnim doświadczeniem na rynku legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce. Prowadzimy współpracę tak B2B - na zasadzie outsourcingu usług legalizacyjnych dla firm, jak i B2C - udzielając porady prawne osobom fizycznym.
Działamy w językach: ukraińskim, rosyjskim, angielskim, francuskim, włoskim.

Dzięki rozbudowanej sieci zaprzyjaźnionych adwokatów, radców prawnych i notariuszy, posiadając na koncie różnorodne przypadki wygranych spraw - jesteśmy skłonni podjąć się najtrudniejszych wyzwań, dbając o indywidualne podejście i nieszablonowe rozwiązania. Słuchamy i współpracujemy z klientem aby stworzyć unikalną strategię, która niewątpliwie doprowadzi nas do pozytywnego rozstrzygnięcia. Podejmujemy wyzwanie nawet w beznadziejnych na pierwszy rzut oka przypadkach, gdy nasi konkurenci odmówili udzielenia pomocy.

Zawieramy umowę
o świadczenie usług

Działamy na podstawie
upoważnienia

Pobieramy opłatę
według formuły 60/40

Uzyskujemy decyzje pozytywne
po niepowodzeniu konkurencji

Działamy szybko
z zachowaniem terminów

Reprezentujemy klientów
na terenie kraju

Nasze doświadczenie - ostoją poszanowania praw i interesów klientów

Bohdan Prystupa
radca

Kontakt


Jesteśmy dostępni we wszystkich komunikatorach:


Wciąż masz pytania?

×
Uzyskaj poradę Nasz profil Często zadawane pytania Jak my działamy Kontakt BPRS Logo
×

Uzyskaj poradę

Chronimy dane osobowe użytkownika zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wypełniając formularz użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem: udzielenia konsultacji prawnej, organizacji spotkania, organizacji usług pośrednictwa, sporządzenia pism urzędowych i procesowych oraz przekazywania spersonalizowanych ofert marketingowych w trakcie i po zakończeniu współpracy. Zgodnie z Generalnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (GPDR) administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja ADD w ramach projektu BPRS Consulting z siedzibą w Warszawie 03-439, ul. Bródnowska 1 lok. 13 (KRS: 0000502104, NIP: 1132875687, REGON: 147161440). Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych, ich edycji, wnioskowania o ograniczenie przetwarzania lub usunięcie. Celem zarządzania zgromadzonymi danymi osobowymi należy kontaktować się pod adresem mailowym: info@bprs.com.pl

×

Dziękujemy za zaufanie!
Skontaktujemy się z tobą wkrótce.

BPRS Logo